Sito štampa

Sito štampa je tehnika štampe kod koje se otisak ostvaruje na taj način što se boja potiskuje kroz štamparsku formu koja je izrađena od svile zategnute na drvenom ili aluminijumskom ramu. Sito štampom se može štampati u više boja na različitim materijalima. Kvalitet reprodukcije originala određen je tipom i karakteristikama materijala od koga je izrađeno sito. U tu svrhu koriste se svilene tkanine koje se danas uspešno zamenjuju sintetičkim ili metalnim sitima.

Sita se razlikuju po broju otvora po dužnom santimetru na svili. Naravno, što je veći broj otvora, kvalitet otiska će biti veći, ali će boja teže prolaziti kroz otvore. Da bi se to usaglasilo, boja se razređuje različitim vrstama razređivača i usporivača kako bi se smanjila njena viskoznost.

S obzirom na raznovrsne mogućnosti, ova tehnika je našla primenu u mnogim industrijskim granama, a naročito pri štampanju gotovih proizvoda.

Proizvodi koje najčešće štampamo su: bio-razgradive kese, PVC kese, kalendari, nalepnice, rokovnici, agende, upaljači, olovke, privesci...

Tampon štampa

Tampon štampa je tehnika duboke štampe sa indirektnim otiskivanjem gde se gumenim tamponom sa štamparske forme (klišea) boja prenosi na željeni predmet. Ova vrsta štampe se koristi najčešće za štampu na zakrivljenim površinama predmeta, na kojima drugim tehnikama ne bi bilo moguće štampati, izrađenih od raznih materijala kao što su staklo, keramika, plastika, guma, metal...

Najčešći artikli koji se štampaju tehnikom tampon štampe su olovke, upaljači, šoljice, pepeljare, privesci i drugi promotivni artikli.

Proizvodi koje najčešće štampamo su: upaljači, olovke, privesci, piksle, čaše, šolje...

  • Šolja_6
  • Maska_2
  • Majica_3
  • Platnena kesa_3
  • Platnena kesa_1
  • Majica_2
  • Šolja_5
  • Maska_6

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: