Ofset štampa

Prva litografska ofset štamparska presa je napravljena u Engleskoj oko 1875. godine i bila je dizajnirana za štampanje na metalu. Prenosni cilindar je bio pokriven posebno tretiranim kartonom koji je prenosio štampanu sliku sa lito-kamena na površinu metala. Nekih 5 godina kasnije, kartonski prekricač prenosnog cilindra zamenjen je gumom, koja je i danas najčešće korišćeni materijal.

Tokom 50-ih godina prošlog veka ofset štampa je postala najpopularniji oblik komercijalnog štampanja i bilo je mnogo poboljšanja na pločama, boji i papiru, čime su prednosti ove tehnike – brzina izrade i trajnost ploča – dovedene do vrhunca.

Ravna ofset ploča spada u tehnike indirektne štampe, što znači da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, neo se prethodno prenosi na gumenu pokrivku (koja je postavljena na ofsetni cilindar) a zatim sa nje na materijal za štampu. Kod ravne štampe štampajući i neštampajući elementi nalaze se u istoj ravni, a međusobno se razlikuju po svojim fizičko-hemijskim karakteristikama. Štamparska forma je tako pripremljena da su štampajuće površine prijemčive za boju a odbijaju vodu, dok neštampajuće površine primaju vodu a posle vlaženja odbijaju boju. Na formu se prvo nanosi voda, koja prekriva u tankom sloju oliofobne, neštampajuće elemente, dok boja koja se na formu nanosi posle vode prekriva sa oliofilne, odnosno štampajuće elemente.

Postoje tehnike ravne, visoke i duboke štampe. Postupak ravnog ofseta danas je najrasprostranjeniji postupak štampanja – pokriva oko 85% štamparske delatnosti u celom svetu.

Proizvodi koje najčešće štampamo su: memorandumi, knjige, ncr blokovi, flajeri, korice za knjige, kutije za preparate...

  • Flajer Mediteranska brza
  • NCR blok Control union 2
  • Blokčić sa metalnom spiralom 1
  • NCR blok
  • Blokčić sa metalnom spiralom 4
  • NCR blok Control union 1
  • NCR blok a4
  • Blokčić sa metalnom spiralom 5

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: